facebook logo burza Radio Nowogard BIP

Azbest - 2021r

Azbest - 2021rBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 30 maja 2021 r.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki finansowe to odbioru, transportu
  3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.
  4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
  5. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym
  6. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie
  7. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu mogą składać także przedsiębiorcy,w zakładce UWAGA AZBEST.
  8. na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl
  9. w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
  10. i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

UWAGA! Dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Szczegółowych informacji i pomocy przy poprawnym złożeniu wniosku udziela:

Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard

„Gmina Nowogard informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Przetarg na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard

burmistrz Robert CzaplaW dniu 21 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard" podpisana przez Burmistrza Nowogardu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dofinansowania wynosi 55.542,00 zł.

W dniu 8 września 2020 r. burmistrz Nowogardu wystąpił z zapytaniem ofertowym do firm. Firma wyłoniona w drodze przetargu dokona demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowych. Łącznie z terenu gminy może zostać usunięte 116,27 Mg wyrobów zawierających azbest. Wpłynęło 49 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard, w tym 7 na demontaż i 42 na odbiór i utylizację płyt azbestowych.

Po raz kolejny Burmistrz Robert Czapla pragnie wesprzeć mieszkańców w tym trudnym temacie jakim jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dzięki staraniom Burmistrza sukcesywnie zmniejsza się ilość azbestu w naszej gminie, a tym samym oddziaływanie tego niebezpiecznego odpadu na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem, termin składania ofert do dnia 23.09.2020r do godzi. 12:00 .

Anna Stokłos

Burmistrz Robert Czapla dotrzymuje słowa - wniosek o dotację na usuwanie azbestu złożony!

Burmistrz Robert Czapla dotrzymuje słowa - wniosek o dotację na usuwanie azbestu złożony!18 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych. Chodzi łącznie o ponad 115 ton wyrobów azbestowych o łącznej powierzchni 6460 m2, zaś koszt całej operacji to 55 518 zł.

Projekt realizowany będzie na 50 nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowogard.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki to odbioru, transportu i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.

Paweł Botarski.