facebook logo burza Radio Nowogard BIP

Odstrzał sanitarny dzików

odstrzal dzikow Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Jak wynika z rozporządzenia, nakazuje się odstrzał sanitarny dzików w terminie do dnia 31 marca 2022 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich wskazanych w załączniku do rozporządzenia.> Rozporządzenie Wojewody

Ratownik biega i szuka domu!

isipGMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W NOWOGARDZIE

 P R Z Y P O M I N A

Szanowni Państwo!

Każda stracona minuta w udzieleniu natychmiastowej i fachowej pomocy, może oznaczać utratę zdrowia lub życia przez osoby potrzebujące takiej pomocy.

Jedną z przyczyn nie dotarcia służb ratowniczych do poszkodowanej (potrzebującej) osoby jest brak dokładnej informacji o miejscu zdarzenia a jeżeli ta jest już podana dość dokładnie to służby ratownicze nie mogą zlokalizować obiektu (budynku) i niekiedy krążą po miejscowości, ulicy celem zlokalizowania obiektu (budynku).

Podstawową przyczyną niemożności zlokalizowania obiektu (budynku) jest brak w widocznym miejscu od strony ulicy, drogi, numeru porządkowego nieruchomości (posesji).

Oznaczenie nieruchomości (posesji) numerem porządkowym należy do właściciela (administratora) nieruchomości (posesji).

Biorąc pod uwagę niżej cytowany akt prawny o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym oraz na prośbę służb ratowniczych a w szczególności RATOWNIKÓW POGOTOWIA RATUNKOWEGO w Nowogardzie, uprzejmie prosi się administratorów, właścicieli nieruchomości w mieście i miejscowościach gminy o prawidłowe i czytelne oznaczenie swych obiektów, co może pomóc służbom ratunkowym w szybkim zlokalizowaniu obiektu (budynku) i udzielenie osobie (-om) potrzebującej (-ym) fachowej pomocy.

Podstawa prawna

Czytaj więcej: Ratownik biega i szuka domu!

Odmrożenia i wychłdzenie organizmu

 wychlodzenie2Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0o C
może mieć taki sam skutek jak stojące powietrze o temperaturze poniżej –30o C,
co bardzo często bywa przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!).

W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała.

Czytaj więcej: Odmrożenia i wychłdzenie organizmu

Wysoce zjadliwa grypa ptaków ! ! !

wystawa ptactwa Wojewoda Zachodniopomorski rozporządzeniem nr 27/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. zakazał czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem ptaków oraz utrzymywania kaczek i gęsi z innymi gatunkami drobiu. Zakaz obowiązuje na terenie powiatu pileckiego, goleniowskiego, kamieńskiego, myśliborskiego, gryfińskiego oraz m. Świnoujście.

Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2 oraz § 3 rozporządzenia, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na obszarach wymienionych w § 1, do momentu jego odwołania.>Rozporządzenie

Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów nie jest przestrzegany w domach jednorodzinnych

pozar Właściciele domów jednorodzinnych nie przestrzegają obowiązku przeglądu i czyszczenia swoich kominów

Zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone. Przodują w tym właściciele domów jednorodzinnych.

PRZYPOMINAMY!

Czytaj więcej: Obowiązek przeglądu i czyszczenia kominów nie jest przestrzegany w domach jednorodzinnych

Podkategorie