eternit azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zadanie pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r."
Termin składania ofert upływa 17 października 2019 r.  o godz. 12:00.
Więcej informacji na http://bip.nowogard.pl/strony/10871.dhtml

Magdalena Bednarek

Robert CzaplaGmina Nowogard po raz piąty przystępuje do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie miasta i gminy. Burmistrz Robert Czapla ogłosił nabór wniosków na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu w dniu 15.01.2016 r. o czym informowaliśmy mieszkańców za pomocą strony internetowej, prasy lokalnej i tablic ogłoszeń. Wnioski o przyznanie dofinansowania złożyło łącznie 38 właścicieli nieruchomości w tym: 20 z terenów wiejskich, 15 z terenu miasta w tym 5 działkowców, oraz Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Bohaterów Warszawy, Spółdzielnia Mieszkaniowa CISY i Zarząd Budynków Komunalnych. Prace w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania będą obejmować demontaż, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Łączna ilość wyrobów azbestowych planowana do utylizacji to 290 Mg.

azbestUprzejmie informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, możliwością kompleksowego sfinansowania demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych z nieruchomości na terenie miasta i gminy Nowogard podjąłem decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków na przyznanie usługi z zakresu usuwania azbestu do 22.07.2016 r.