2024 01 09 azbest

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowogard
Uprzejmie informuję, iż w trosce o Państwa zdrowie, zamierzam złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.
W związku z powyższym do dnia 11 marca 2024 r. przyjmować będziemy wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.


Kto może złożyć wniosek?
Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, m.in.:

  • jednostki samorządu terytorialnego;
  • związki międzygminne;
  • osoby fizyczne;
  • jednostki sektora finansów publicznych;
  • fundacje;
  • kościoły i związki wyznaniowe;
  • wspólnoty mieszkaniowe;
  • spółdzielnie mieszkaniowe;
  • Rodzinne Ogrody Działkowe.


Gdzie się zgłosić?
Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

2023 11 15 azbest 1

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Nowogard, m.in. poprzez organizację demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard. Dotychczas z terenu miasta i gminy Nowogard utylizowano 671,16 ton azbestu. Z pomocy skorzystało dotychczas 160 mieszkańców z terenu miasta oraz 34 sołectw. Pozyskana przez Burmistrza dotacja na przełomie lat 2016-2023 wyniosła248 946,29 zł.
Informujemy, że w 2023 r. łącznie z terenu gminy zutylizowano 50,8 ton niebezpiecznego azbestu, a kwota dofinansowania wyniosła 21 002,80 zł. Gmina Nowogard uzyskała pomoc finansową na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.
Jest to bardzo ważne dla zdrowia mieszkańców, aby systematycznie pozbywać się eternitu. W związku z tym w przyszłym roku Burmistrz Robert Czapla ponownie złoży wniosek
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NOWOGARD W 2023 ROKUSzanowni mieszkańcy Gminy Nowogard

Uprzejmie informuję, iż w trosce o Państwa zdrowie, zamierzam złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W związku z powyższym do dnia 24 lutego 2023 r. przyjmować będziemy wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

Kto może złożyć wniosek?

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, m.in.:

2022 10 17 AZBESTGmina Nowogard informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie”. Z pomocy skorzystało w tym roku 16 mieszkańców naszej gminy.

Łącznie z terenu gminy Nowogard usunięto 79,06 ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Burmistrz Nowogardu zachęca do utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się jeszcze na terenie naszej gminy.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ