USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NOWOGARD W 2023 ROKUSzanowni mieszkańcy Gminy Nowogard

Uprzejmie informuję, iż w trosce o Państwa zdrowie, zamierzam złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W związku z powyższym do dnia 24 lutego 2023 r. przyjmować będziemy wnioski na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest.

Kto może złożyć wniosek?

Właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, m.in.:

 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • związki międzygminne;
 • osoby fizyczne;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • fundacje;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe;
 • Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą: do 24 lutego 2023 r.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki finansowe to odbioru, transportu
  i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona w trybie zapytania ofertowego.
 3. Właściciele nieruchomości mogą ponieść ewentualnie koszty wynikające z różnicy stawki WFOŚiGW a wyłonionej firmy.
 4. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.
 5. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST oraz w Biurze Obsługi Interesanta. Szczegółowych informacji i pomocy przy poprawnym złożeniu wniosku udziela:
  Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239,
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.
 6. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym
  w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
 7. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie - www.wfos.szczecin.pl

UWAGA!

Wnioski dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania ich ponownie.

Robert Czapla
Burmistrz Nowogardu