2023 11 15 azbest 1

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla od wielu lat prowadzi działania zmierzające do poprawy zdrowia mieszkańców Gminy Nowogard, m.in. poprzez organizację demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard. Dotychczas z terenu miasta i gminy Nowogard utylizowano 671,16 ton azbestu. Z pomocy skorzystało dotychczas 160 mieszkańców z terenu miasta oraz 34 sołectw. Pozyskana przez Burmistrza dotacja na przełomie lat 2016-2023 wyniosła248 946,29 zł.
Informujemy, że w 2023 r. łącznie z terenu gminy zutylizowano 50,8 ton niebezpiecznego azbestu, a kwota dofinansowania wyniosła 21 002,80 zł. Gmina Nowogard uzyskała pomoc finansową na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.
Jest to bardzo ważne dla zdrowia mieszkańców, aby systematycznie pozbywać się eternitu. W związku z tym w przyszłym roku Burmistrz Robert Czapla ponownie złoży wniosek
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ