Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najemcom lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wykonują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia widać grupy osób pracujących na naszych ulicach przyczyniających się do podnoszenia estetyki naszego miasta i gminy.

 

czyszczenie odwodnienia i hakanie brzegów ścieżek przy skateparku i na placu manewrowym dla rowerów
czyszczenie odwodnienia i hakanie brzegów ścieżek przy skateparku i na placu manewrowym dla rowerów

 

 

 

 

 

hakanie krawężników ul. Zielona, plac manewrowy
hakanie krawężników - ul. Zielona, plac manewrowy

 

 

 

 

 

 

przycinka krzewów przy muralu przy ul.Marszałka Józefa Piłsudskiego
przycinka krzewów przy muralu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

 

 

 

sprzątanie i hakanie chodników pod ławeczkami - ul. 700 Lecia
sprzątanie i hakanie chodników pod ławeczkami - ul. 700 Lecia

 

 

 

 

 

 

sprzątanie ścieżki pieszo rowerowej przy murach
sprzątanie ścieżki pieszo rowerowej przy murach