Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu

Nr umowy o dofinansowanie:   00094-65170-UM1610130/21  z dnia 05.05.2022 r.

Tytuł Operacji: ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wołowcu”.

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”  oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Kwota pomocy z umowy przyznana dla operacji:    159 017,00 zł.

Przedmiotowa operacja przyczyniła się do osiągnięcia celu głównego tj. „Zwiększenie przestrzeni konkurencyjności regionu'' oraz celu szczegółowego ,, Poprawa jakości infrastruktury na obszarze LSR''.

W ramach operacji obejmującej infrastrukturę kulturalną została przebudowana  świetlica wiejska  w miejscowości Wołowiec. Realizacja operacji przyczyniła się do rozwoju małych miejscowości poprzez poprawę jakości infrastruktury kulturalnej oraz  wzrost atrakcyjności tego obszaru. Zwiększyła się również baza kulturalna miejscowości, w której została wybudowana świetlica, co poprawiło  w sposób znaczący jakość i warunki życia mieszkańców.