facebook logo burza Radio Nowogard BIP

Śmieci w Warnkowie
W związku z docierającymi sygnałami dotyczącymi zaśmiecania chodnika i terenów przyległych w Warnkowie, burmistrz zwrócił się z pismem do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Stargardzie o ustawienie w ciągu chodnika koszy ulicznych na śmieci oraz uprzątnięcie pasa drogowego z zalegających kubeczków po napojach i opakawań. Do czasu podjęcia interwencji przez RDW w Stargardzie zwracamy się do mieszkańców naszej gminy oraz osób przejeżdzających o nie wyrzucanie odpadów do przylegających do chodnika rowów i na tereny zielone.

załącznik:

Andrzej Sawicki