2020 03 11 baner

Zakładamy Kwietne Łąki{nomultithumb}

W Przedszkolu Publicznym nr 4 jest coraz ładniej, kolejny etap remontu zakończony!

Burmistrz Nowogardu Robert Czapla dokonał w minioną środę odbioru prac związanych z wykonaniem kolejnego etapu remontu Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Kościuszki. Jest ono sukcesywnie modernizowane już od kilku lat, a jego wnętrza zmieniają się nie do poznania, a tym razem gruntownej modernizacji poddane zostały sala dla sześciolatków, część socjalna dla pracowników kuchni, a stare pomieszczenia gospodarcze zostały przerobione na gabinet dla dzieci objętych różnymi formami terapii. W przedszkolu jest ich ponad 30, teraz wreszcie będzie można prowadzić zajęcia dla nich w małych grupach bądź indywidualnie.

- "Marzyłam o takim pomieszczeniu, a teraz myślę już o wprowadzeniu elementów integracji sensorycznej"- mówiła pani dyrektor Elżbieta Majchrzak, dziękując burmistrzowi Czapli za zaangażowanie w stale postępującą modernizację starego budynku.

Burmistrz podkreślał, że najmłodsze pokolenie nowogardzian jest dla niego szczególnie ważne i zwracał uwagę na to, jak zmienia się przedszkole. W ostatnich latach wybudowano przecież przy nim bardzo potrzebny parking, zamontowano wiele nowych urządzeń na placu zabaw, pomieszczenia dydaktyczne odnowiono już wszystkie. Co ważne, zdecydowaną większość robót wykonano sposobem gospodarskim, gmina kupuje bowiem potrzebne do remontu materiały, a wykonanie prac zleca się osadzonym z Zakładu Karnego w Nowogardzie, bądź osobom podejmującym prace interwencyjne. To znacznie obniża koszty inwestycji.

Paweł Botarski